چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:53

دولت بریتانیا در حال ساختن سلاح جدید لیزری است که قدرت تخریبی فراوانی دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nUgj fvdjhkdh nv phg shojk sghp Ondn gdcvd hsj ;i rnvj jovdfd tvhUhkd nhvn. sghp Ondn gdcvd fh rnvj tUr jovdfd+jwhUdv nUgj fvdjhkdh nv phg shojk sghp Ondn gdcvd hsj ;i rnvj jovdfd tvhUhkd nhvn.

تصویر خبر
سلاح-جدید-لیزری-با-قدرت-فوق-تخریبی-تصاویر
برچسب های مرتبط: