چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:53

یک سگ پیتبول سگ کوچکتر از خود را جلوی چشمان صاحبش کشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; s' PdjfUg s' ;UI;jv hc oUn vh OgUd Ialhk whpfa ;aj. plgi s' PdjfUg fi s' ohk'd +jwhUdv d; s' PdjfUg s' ;UI;jv hc oUn vh OgUd Ialhk whpfa ;aj.

تصویر خبر
حمله-سگ-پیتبول-به-سگ-خانگی--تصاویر
برچسب های مرتبط: