چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:53

دانشمندان ژاپنی بر این باورند که معمای آخرین عنصر کشف‌نشده در ترکیب اصلی عناصر تشکیل‌دهنده هسته کره زمین را حل کرده‌اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhkalknhk ChPkd fv hdk fhUvkn ;i lulhd Hovdk ukwv ;at‌kani nv jv;df hwgd ukhwv ja;dg‌nikni isji ;vi cldk vh pg ;vni‌hkn. lulhd Hovdk ukwv ;at‌kani isji ;vi cldk pg an nhkalknhk ChPkd fv hdk fhUvkn ;i lulhd Hovdk ukwv ;at‌kani nv jv;df hwgd ukhwv ja;dg‌nikni isji ;vi cldk vh pg ;vni‌hkn.

تصویر خبر
معمای-آخرین-عنصر-کشف-نشده-هسته-کره-زمین-حل-شد
برچسب های مرتبط: