چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:53

امیدها به اوباما تبدیل به یأس شد

در حال دریافت متن کامل خبر...

hldnih fi hUfhlh jfndg fi dNs an hldnih fi hUfhlh jfndg fi dNs an hldnih fi hUfhlh jfndg fi dNs an

تصویر خبر
امیدها-به-اوباما-تبدیل-به-یأس-شد