چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:54

یکی از افرادی که ساعاتی پیش جزو قربانیان حادثه اراک معرفی شده بود، با تلاش پزشکان به زندگی بازگشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d;d hc htvhnd ;i shuhjd Pda OcU rvfhkdhk phnei hvh; luvtd ani fUnT fh jgha Pca;hk fi ckn'd fhc'aj. d;d hc rvfhkdhk phnei lv'fhv hvh; ckni an d;d hc htvhnd ;i shuhjd Pda OcU rvfhkdhk phnei hvh; luvtd ani fUnT fh jgha Pca;hk fi ckn'd fhc'aj.

تصویر خبر
یکی-از-قربانیان-حادثه-مرگبار-اراک-زنده-شد
برچسب های مرتبط: