چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:54

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از درگیری با سوداگران مرگ و کشف یک تن و 402 کیلوگرم مواد مخدر، 3 قبضه سلاح کلاشینکف و آرپی‌جی و دستگیری سه قاچاقچی حرفه‌ای خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni hkjzhld sdsjhk U fgUIsjhk hc nv'dvd fh sUnh'vhk lv' U ;at d; jk U 402 ;dgU'vl lUhn lonvT 3 rfqi sghp ;ghadk;t U HvPd‌Od U nsj'dvd si rhIhrId pvti‌hd ofv nhn. d; ichv U 402 ;dgU'vl lUhn lonv ;at an tvlhkni hkjzhld sdsjhk U fgUIsjhk hc nv'dvd fh sUnh'vhk lv' U ;at d; jk U 402 ;dgU'vl lUhn lonvT 3 rfqi sghp ;ghadk;t U HvPd‌Od U nsj'dvd si rhIhrId pvti‌hd ofv nhn.

تصویر خبر
یک-هزار-و-402-کیلوگرم-مواد-مخدر-کشف-شد