چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:54

زن جوان ونزوئلائی هنگامی که قصد داشت شوهرش را درون چمدانی صورتی‌رنگ از زندان فراری دهد، بازداشت شد.

ck OUhk UkcUmghmd ik'hld ;i rwn nhaj aUiva vh nvUk Ilnhkd wUvjd‌vk' hc cknhk tvhvd ninT fhcnhaj an. tvhvd nhnk aUiv cknhkd nv Ilnhk ck OUhk UkcUmghmd ik'hld ;i rwn nhaj aUiva vh nvUk Ilnhkd wUvjd‌vk' hc cknhk tvhvd ninT fhcnhaj an.

تصویر خبر
فراری-دادن-شوهر-زندانی-در-چمدان
برچسب های مرتبط: