چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:54

کمپین ملی مطالبه حقوق دانشجویان اردنی نمونه عجیب و جدیدی از نفوذ افکار تکفیری در منابع درسی مقطع ابتدایی را افشا کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;lPdk lgd lxhgfi prUr nhkaOUdhk hvnkd klUki uOdf U Ondnd hc ktUb ht;hv j;tdvd nv lkhfu nvsd lrxu hfjnhdd vh htah ;vn. j;tdv hfk sdkh nv ;jhf‌ihd nvsd hvnk ;lPdk lgd lxhgfi prUr nhkaOUdhk hvnkd klUki uOdf U Ondnd hc ktUb ht;hv j;tdvd nv lkhfu nvsd lrxu hfjnhdd vh htah ;vn.

تصویر خبر
تکفیر-ابن-سینا-در-کتاب-های-درسی-اردن
برچسب های مرتبط: