چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:57

بازی‌های لیگ برتر پس از پایان تعطیلی نیم فصل مجددا از سر گرفته شد و در مهمترین دیدارهای هفته شانزدهم نفت تهران میزبان استقلال است و تیم پرسپولیس با سایپا دیدار می‌کند.

fhcd‌ihd gd' fvjv Ps hc Phdhk juxdgd kdl twg lOnnh hc sv 'vtji an U nv liljvdk ndnhvihd itji ahkcnil ktj jivhk ldcfhk hsjrghg hsj U jdl PvsPUgds fh shdPh ndnhv ld‌;kn. jrhfg hsjrghg U ktjT vrhfj ahki fi ahki PvsPUgds U jvh;jUvshcd fhcd‌ihd gd' fvjv Ps hc Phdhk juxdgd kdl twg lOnnh hc sv 'vtji an U nv liljvdk ndnhvihd itji ahkcnil ktj jivhk ldcfhk hsjrghg hsj U jdl PvsPUgds fh shdPh ndnhv ld‌;kn.

تصویر خبر
تقابل-استقلال-و-نفت--رقابت-شانه-به-شانه-پرسپولیس-و-تراکتورسازی