چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:57

بررسی اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک دوباره در دستور کار هیئت اجرایی قرار گرفته است.

fvvsd hwghp hshskhli ;ldji lgd hglPd; nUfhvi nv nsjUv ;hv idmj hOvhdd rvhv 'vtji hsj. hwghp hshskhli ;ldji lgd hglPd; nUfhvi hc sv 'vtji an fvvsd hwghp hshskhli ;ldji lgd hglPd; nUfhvi nv nsjUv ;hv idmj hOvhdd rvhv 'vtji hsj.

تصویر خبر
اصلاح-اساسنامه-کمیته-ملی-المپیک-دوباره-از-سر-گرفته-شد
برچسب های مرتبط: