چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:57

قوی‌ترین مرد پارالمپین جهان و دارنده مدال طلای فوق‌سنگین دسته ۱۰۷+ کیلوگرم پارالمپیک‌های ریو و لندن نامزد دریافت نشان و جایزه جهانی لاروس شد.

rUd‌jvdk lvn PhvhglPdk Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr‌sk'dk nsji ۱۰۷+ ;dgU'vl PhvhglPd;‌ihd vdU U gknk khlcn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an. sdhlkn vplhk khlcn nvdhtj Ohdci Oihkd ghvUs rUd‌jvdk lvn PhvhglPdk Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr‌sk'dk nsji ۱۰۷+ ;dgU'vl PhvhglPd;‌ihd vdU U gknk khlcn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an.

تصویر خبر
سیامند-رحمان-نامزد-دریافت-جایزه-جهانی-لاروس