چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:57

در دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی، نفرات المپیکی نیز به اردو دعوت شدند و افشین بیابانگرد و یوسف قادریان نیز خط خوردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv nUv Ondn jlvdkhj jdl lgd ;ajd tvk'dT ktvhj hglPd;d kdc fi hvnU nuUj ankn U htadk fdhfhk'vn U dUst rhnvdhk kdc ox oUvnkn. nuUj hc sUvdhk U kUvUcd fi hvnUd jdl lgd ;ajd tvk'd nv nUv Ondn jlvdkhj jdl lgd ;ajd tvk'dT ktvhj hglPd;d kdc fi hvnU nuUj ankn U htadk fdhfhk'vn U dUst rhnvdhk kdc ox oUvnkn.

تصویر خبر
دعوت-از-سوریان-و-نوروزی-به-اردوی-تیم-ملی-کشتی-فرنگی
برچسب های مرتبط: