چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:58

با وجودی که توافق برجام هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشت اما غربی‌ها خصوصا فرانسوی‌ها از ناحیه این توافق سود کلانی به جیب زدند.

fh UOUnd ;i jUhtr fvOhl idI nsjhUvnd fvhd ;aUvlhk knhaj hlh yvfd‌ih owUwh tvhksUd‌ih hc khpdi hdk jUhtr sUn ;ghkd fi Odf cnkn. PCU : fh tvUa oUnvUihdlhk fi hdvhk v;Uvn 6‌shgi vh a;sjdl fh UOUnd ;i jUhtr fvOhl idI nsjhUvnd fvhd ;aUvlhk knhaj hlh yvfd‌ih owUwh tvhksUd‌ih hc khpdi hdk jUhtr sUn ;ghkd fi Odf cnkn.

تصویر خبر
پژو---با-فروش-خودروهایمان-به-ایران-رکورد-6-ساله-را-شکستیم
برچسب های مرتبط: