چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:58

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف تاکید کرد: 75 درصد ظرفیت تولید و اشتغالزایی تعاونی‌های فرش دستباف از سال 90 به بعد خالی شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lndvuhlg hjphndi svhsvd juhUkd jUgdn;kkn'hk tva nsjfht jh;dn ;vn: 75 nvwn zvtdj jUgdn U hajyhgchdd juhUkd‌ihd tva nsjfht hc shg 90 fi fun ohgd ani hsj. van hrjwhnd fh hajyhg ilvhi kdsj lndvuhlg hjphndi svhsvd juhUkd jUgdn;kkn'hk tva nsjfht jh;dn ;vn: 75 nvwn zvtdj jUgdn U hajyhgchdd juhUkd‌ihd tva nsjfht hc shg 90 fi fun ohgd ani hsj.

تصویر خبر
رشد-اقتصادی-با-اشتغال-همراه-نیست
برچسب های مرتبط: