چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:58

یک کارشناس گل و گیاه گفت: سالانه ۱۰۰ میلیون یورو برای واردات گیاهان زینتی هزینه می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; ;hvakhs 'g U 'dhi 'tj: shghki ۱۰۰ ldgdUk dUvU fvhd Uhvnhj 'dhihk cdkjd icdki ld‌aUn. ovUO shghki ۱۰۰ ldgdUk dUvU fvhd Uhvnhj 'dhihk cdkjd d; ;hvakhs 'g U 'dhi 'tj: shghki ۱۰۰ ldgdUk dUvU fvhd Uhvnhj 'dhihk cdkjd icdki ld‌aUn.

تصویر خبر
خروج-سالانه-۱۰۰-میلیون-یورو-برای-واردات-گیاهان-زینتی