چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:58

رئیس اداره ابزارهای مالی بورس کالا از وجود حباب قیمتی 90 هزار تومانی در سکه بهار آزادی در بازار نقدی خبر داد.

vmds hnhvi hfchvihd lhgd fUvs ;hgh hc UOUn pfhf rdljd 90 ichv jUlhkd nv s;i fihv Hchnd nv fhchv krnd ofv nhn. pfhf 90 ichv jUlhkd s;i nv fhchv krnd vmds hnhvi hfchvihd lhgd fUvs ;hgh hc UOUn pfhf rdljd 90 ichv jUlhkd nv s;i fihv Hchnd nv fhchv krnd ofv nhn.

تصویر خبر
حباب-90-هزار-تومانی-سکه-در-بازار-نقدی
برچسب های مرتبط: