چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 20:58

جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از مرز هزار و 160هزار میلیارد تومان هم گذشت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ondnjvdk Hlhv fhk; lv;cd kahk ld‌nin pOl krndk'd hc lvc ichv U 160ichv ldgdhvn jUlhk il 'baj. krndk'd fh htchda 250 ichv ldgdhvn jUlhkd nv d; shg v;Uvn cn Ondnjvdk Hlhv fhk; lv;cd kahk ld‌nin pOl krndk'd hc lvc ichv U 160ichv ldgdhvn jUlhk il 'baj.

تصویر خبر
نقدینگی-با-افزایش-250-هزار-میلیارد-تومانی-در-یک-سال-رکورد-زد