چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:01

یک منبع آگاه گفت: عباس صحرایی که با به رگبار بستن دو خانواده ۶ نفر را کشته و دو نفر را زخمی کرده بود دقایقی پیش دستگیر شد.

d; lkfu H'hi 'tj: ufhs wpvhdd ;i fh fi v'fhv fsjk nU ohkUhni ۶ ktv vh ;aji U nU ktv vh cold ;vni fUn nrhdrd Pda nsj'dv an. nsj'dvd rhjg tvhvd jdvhknhcd lv'fhv hlvUc hvh; d; lkfu H'hi 'tj: ufhs wpvhdd ;i fh fi v'fhv fsjk nU ohkUhni ۶ ktv vh ;aji U nU ktv vh cold ;vni fUn nrhdrd Pda nsj'dv an.

تصویر خبر
دستگیری-قاتل-فراری-تیراندازی-مرگبار-امروز-اراک
عبارات مرتبط با دستگیری قاتل فراری تیراندازی مرگبار امروز اراک
برچسب های مرتبط: