چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:01

نمایندگان مجلس در برنامه ششم مقرر کردند که تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی و پیش‌بینی سنوات همکاری آنها به عنوان سابقه خدمت پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سنوات گذشته تماماً با مستخدمین باشد.

klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal lrvv ;vnkn ;i juddk j;gdt hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd nv fhk; ;ahUvcd U Pda‌fdkd skUhj il;hvd Hkih fi ukUhk shfri onlj Pvnhoj pr fdli jNldk hOjlhud skUhj 'baji jlhlhQ fh lsjonldk fhan. Uqudj hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd juddk j;gdt an klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal lrvv ;vnkn ;i juddk j;gdt hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd nv fhk; ;ahUvcd U Pda‌fdkd skUhj il;hvd Hkih fi ukUhk shfri onlj Pvnhoj pr fdli jNldk hOjlhud skUhj 'baji jlhlhQ fh lsjonldk fhan.

تصویر خبر
وضعیت-استخدامی-کارگزاران-بیمه-محصولات-کشاورزی-تعیین-تکلیف-شد
برچسب های مرتبط: