چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:02

فرمانده انتظامی دزفول از مرگ جوان دزفولی در اثر اصابت گلوله خبر داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

tvlhkni hkjzhld nctUg hc lv' OUhk nctUgd nv hev hwhfj 'gUgi ofv nhn. lv' OUhk nctUgd nv hev hwhfj 'gUgi tvlhkni hkjzhld nctUg hc lv' OUhk nctUgd nv hev hwhfj 'gUgi ofv nhn.

تصویر خبر
مرگ-جوان-دزفولی-در-اثر-اصابت-گلوله
برچسب های مرتبط: