چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:15

بیرجند - ایرنا - امام جمعه اهل سنت شهر اسدیه مرکز شهرستان مرزی درمیان گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی این مبارز خستگی ناپذیر و همیشه خدوم پرچمدار وحدت در جهان اسلام بود، مجتهدی برجسته در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نیز اقتصادی بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fdvOkn - hdvkh - hlhl Olui hig skj aiv hsndi lv;c aivsjhk lvcd nvldhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd hdk lfhvc osj'd khPbdv U ildai onUl PvIlnhv Upnj nv Oihk hsghl fUnT lOjind fvOsji nv uvwi ihd sdhsdT tvik'dT hOjlhud U kdc hrjwhnd fUn. hlhl Olui hig skj hsndi: Hdj hggi ihald vtskOhkd PvIlnhv Upnj fUn fdvOkn - hdvkh - hlhl Olui hig skj aiv hsndi lv;c aivsjhk lvcd nvldhk 'tj: Hdj hggi ihald vtskOhkd hdk lfhvc osj'd khPbdv U ildai onUl PvIlnhv Upnj nv Oihk hsghl fUnT lOjind fvOsji nv uvwi ihd sdhsdT tvik'dT hOjlhud U kdc hrjwhnd fUn.

تصویر خبر
امام-جمعه-اهل-سنت-اسدیه--آیت-الله-هاشمی-رفسنجانی-پرچمدار-وحدت-بود