چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:15

در اولین سالگرد اجرای برجام حمید بعیدی‌نژاد عضو و رییس هیات مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان که چند ماهی است به عنوان سفیر کشورمان در لندن فعالیت می‌کند به 100 دستاورد مهم برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پرداخته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv hUgdk shg'vn hOvhd fvOhl pldn fudnd‌kChn uqU U vdds idhj lbh;vi ;kkni isji‌hd ;aUvlhk ;i Ikn lhid hsj fi ukUhk stdv ;aUvlhk nv gknk tuhgdj ld‌;kn fi 100 nsjhUvn lil fvkhli Ohlu hrnhl lajv; (fvOhl) Pvnhoji hsj. 100 nsjhUvn fvOhl hc cfhk Kpldn fudnd‌kChnL nv hUgdk shg'vn hOvhd fvOhl pldn fudnd‌kChn uqU U vdds idhj lbh;vi ;kkni isji‌hd ;aUvlhk ;i Ikn lhid hsj fi ukUhk stdv ;aUvlhk nv gknk tuhgdj ld‌;kn fi 100 nsjhUvn lil fvkhli Ohlu hrnhl lajv; (fvOhl) Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
100-دستاورد-برجام-از-زبان--حمید-بعیدی-نژاد-