چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:19

مجلس شواری اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، وضعیت استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی را تعیین تکلیف و مشخص کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lOgs aUhvd hsghld nv Ovdhk vsdn'd fi lUhn hvOhud ghdpi fvkhli aal jUsuiT Uqudj hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd vh juddk j;gdt U laow ;vn. Uqudj hsjonhld ;hv'chvd‌ fdli lpwUghj ;ahUvcd juddk j;gdt an lOgs aUhvd hsghld nv Ovdhk vsdn'd fi lUhn hvOhud ghdpi fvkhli aal jUsuiT Uqudj hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd vh juddk j;gdt U laow ;vn.

تصویر خبر
وضعیت-استخدامی-کارگزاری--بیمه-محصولات-کشاورزی-تعیین-تکلیف-شد
برچسب های مرتبط: