چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:23

براساس مصوبه مجلس تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی در بانک کشاورزی و پیش‌بینی سنوات همکاری آنها به عنوان سابقه خدمت پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سنوات گذشته تماماً با مستخدمین باشد.

fvhshs lwUfi lOgs juddk j;gdt hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd nv fhk; ;ahUvcd U Pda‌fdkd skUhj il;hvd Hkih fi ukUhk shfri onlj Pvnhoj pr fdli jNldk hOjlhud skUhj 'baji jlhlhQ fh lsjonldk fhan. Uqudj hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd juddk j;gdt an fvhshs lwUfi lOgs juddk j;gdt hsjonhld ;hv'chvhk fdli lpwUghj ;ahUvcd nv fhk; ;ahUvcd U Pda‌fdkd skUhj il;hvd Hkih fi ukUhk shfri onlj Pvnhoj pr fdli jNldk hOjlhud skUhj 'baji jlhlhQ fh lsjonldk fhan.

تصویر خبر
وضعیت-استخدامی-کارگزاران-بیمه-محصولات-کشاورزی-تعیین-تکلیف-شد
برچسب های مرتبط: