چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:28

با مصرف پیتزا به‌ تدریج آنزیم‌‌ها فعال شده و هیدرات کربن غیرطبیعی موجود در غذا به قند تجزیه شده و باعث بالا رفتن میزان قند خون به شکل کاذب می‌شود.

fh lwvt Pdjch fi‌ jnvdO Hkcdl‌‌ih tuhg ani U idnvhj ;vfk ydvxfdud lUOUn nv ybh fi rkn jOcdi ani U fhue fhgh vtjk ldchk rkn oUk fi a;g ;hbf ld‌aUn. ;hvd ;i d; fva Pdjch fh fnk alh ld‌;kn fh lwvt Pdjch fi‌ jnvdO Hkcdl‌‌ih tuhg ani U idnvhj ;vfk ydvxfdud lUOUn nv ybh fi rkn jOcdi ani U fhue fhgh vtjk ldchk rkn oUk fi a;g ;hbf ld‌aUn.

تصویر خبر
کاری-که-یک-برش-پیتزا-با-بدن-شما-می-کند