چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:44

دانشمندان ادعا کرده‌اند که سیاه‌چاله‌های بزرگ در کهکشان‌های دیگر پیدا کرده‌اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nhkalknhk hnuh ;vni‌hkn ;i sdhi‌Ihgi‌ihd fcv' nv ;i;ahk‌ihd nd'v Pdnh ;vni‌hkn. sdhi‌Ihgi‌ihd lotd nv ;i;ahk‌ihd nd'v +jwhUdv nhkalknhk hnuh ;vni‌hkn ;i sdhi‌Ihgi‌ihd fcv' nv ;i;ahk‌ihd nd'v Pdnh ;vni‌hkn.

تصویر خبر
سیاه-چاله-های-مخفی-در-کهکشان-های-دیگر--تصاویر