چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:45

تصویری از پیاده روی زوج ترکیه‌ای داخل خیابان پوشیده از برف استانبول منتشر می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jwUdvd hc Pdhni vUd cUO jv;di‌hd nhog odhfhk PUadni hc fvt hsjhkfUg lkjav ld aUn. u;s / Pdhni‌vUd cUO jv;di‌hd nv odhfhk PUadni hc fvt jwUdvd hc Pdhni vUd cUO jv;di‌hd nhog odhfhk PUadni hc fvt hsjhkfUg lkjav ld aUn.

تصویر خبر
عکس---پیاده-روی-زوج-ترکیه-ای-در-خیابان-پوشیده-از-برف
برچسب های مرتبط: