چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

افراطیون مدعی اصلاحات مایل به تکرار بازی دوگانه و مزورانه خود با روحانی پس از درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی هستند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

htvhxdUk lnud hwghphj lhdg fi j;vhv fhcd nU'hki U lcUvhki oUn fh vUphkd Ps hc nv'baj lvpUl ihald vtskOhkd isjkn. hkjrhg fhcd lkhtrhki htvhxdUk hc lvpUl ihald fi vUphkd(ofv UdCi) htvhxdUk lnud hwghphj lhdg fi j;vhv fhcd nU'hki U lcUvhki oUn fh vUphkd Ps hc nv'baj lvpUl ihald vtskOhkd isjkn.

تصویر خبر
انتقال-بازی-منافقانه-افراطیون-از-مرحوم-هاشمی-به-روحانی-خبر-ویژه-