چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

در حالی که دولت افزایش درآمدهای نفتی را دستاورد مهم و چشمگیر برجام می‌خواند، گزارش آمار بانک مرکزی تصریح کرد: «نیمی از درآمد پیش‌بینی شده نفت در 8 ماهه اول امسال محقق نشد»!

nv phgd ;i nUgj htchda nvHlnihd ktjd vh nsjhUvn lil U Ial'dv fvOhl ld‌oUhknT 'chva Hlhv fhk; lv;cd jwvdp ;vn: Kkdld hc nvHln Pda‌fdkd ani ktj nv 8 lhii hUg hlshg lprr kanL! luOciY ;hia 18 nvwnd nvHln ktj fi ksfj shg 'baji!(ofv UdCi) nv phgd ;i nUgj htchda nvHlnihd ktjd vh nsjhUvn lil U Ial'dv fvOhl ld‌oUhknT 'chva Hlhv fhk; lv;cd jwvdp ;vn: Kkdld hc nvHln Pda‌fdkd ani ktj nv 8 lhii hUg hlshg lprr kanL!

تصویر خبر
معجزه--کاهش-18-درصدی-درآمد-نفت-به-نسبت-سال-گذشته--خبر-ویژه-
برچسب های مرتبط: