چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی با تأکید بر اینکه ایران مهمترین تهدید برای این رژیم است، گفت: تهدید اصلی در سوریه، قوت گرفتن ایران و حزب‌الله در این کشور پس از خروج قدرت‌های بزرگ است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; lrhl hvan kzhld vCdl widUkdsjd fh jN;dn fv hdk;i hdvhk liljvdk jindn fvhd hdk vCdl hsjT 'tj: jindn hwgd nv sUvdiT rUj 'vtjk hdvhk U pcf‌hggi nv hdk ;aUv Ps hc ovUO rnvj‌ihd fcv' hsj. hsvhmdg: fvOhl oUf fUn h'v hdvhk nv sUvdi PdvUc kld‌an(ofv UdCi) d; lrhl hvan kzhld vCdl widUkdsjd fh jN;dn fv hdk;i hdvhk liljvdk jindn fvhd hdk vCdl hsjT 'tj: jindn hwgd nv sUvdiT rUj 'vtjk hdvhk U pcf‌hggi nv hdk ;aUv Ps hc ovUO rnvj‌ihd fcv' hsj.