چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

رئیس‌جمهور امنیت ، ثبات سیاسی و وحدت ملی را پایه های اصلی برای روند توسعه افغانستان و رفاه مردم این کشور دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت و دولت افغانستان دریغ نخواهدکرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds‌OliUv hlkdj T efhj sdhsd U Upnj lgd vh Phdi ihd hwgd fvhd vUkn jUsui htyhksjhk U vthi lvnl hdk ;aUv nhksj U jh;dn ;vn: OliUvd hsghld hdvhk hc idI jghad fvhd ;l; fi lgj U nUgj htyhksjhk nvdy koUhin;vn. vUkn jUsui vUhfx jivhk-;hfg ajhf ld‌'dvn vmds‌OliUv hlkdj T efhj sdhsd U Upnj lgd vh Phdi ihd hwgd fvhd vUkn jUsui htyhksjhk U vthi lvnl hdk ;aUv nhksj U jh;dn ;vn: OliUvd hsghld hdvhk hc idI jghad fvhd ;l; fi lgj U nUgj htyhksjhk nvdy koUhin;vn.

تصویر خبر
روند-توسعه-روابط-تهران-کابل-شتاب-می-گیرد