چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

روزنامه «البناء» لبنان در مطلبی به بررسی ساخت فیلم سینمایی «امپراطور جهنم» در ایران پرداخته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUckhli KhgfkhML gfkhk nv lxgfd fi fvvsd shoj tdgl sdklhdd KhlPvhxUv OiklL nv hdvhk Pvnhoji hsj. KhlPvhxUv OiklL vshki‌ihd uvfd vh fi Upaj hknhoj(hofhv hnfd U ikvd) vUckhli KhgfkhML gfkhk nv lxgfd fi fvvsd shoj tdgl sdklhdd KhlPvhxUv OiklL nv hdvhk Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
-امپراطور-جهنم--رسانه-های-عربی-را-به-وحشت-انداخت-اخبار-ادبی-و-هنری-
برچسب های مرتبط: