چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

روزنامه‌های اصلاح‌طلب روز گذشته آنچنان به تجلیل و تکریم و ستایش مرحوم هاشمی‌رفسنجانی پرداختند که گویا برخورد و مواجهه مدعیان اصلاحات با آن مرحوم طی سال‌های دهه هفتاد در شاد کردن انواع تهمت‌ها و القاب ناروا به ایشان را فراموش کرده‌اند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vUckhli‌ihd hwghp‌xgf vUc 'baji HkIkhk fi jOgdg U j;vdl U sjhda lvpUl ihald‌vtskOhkd Pvnhojkn ;i 'Udh fvoUvn U lUhOii lnudhk hwghphj fh Hk lvpUl xd shg‌ihd nii itjhn nv ahn ;vnk hkUhu jilj‌ih U hgrhf khvUh fi hdahk vh tvhlUa ;vni‌hkn. lvedi‌svhdd fvhd aowdjd ;i hU vh uhgdOkhf svoPUa ld‌khldnkn! vUckhli‌ihd hwghp‌xgf vUc 'baji HkIkhk fi jOgdg U j;vdl U sjhda lvpUl ihald‌vtskOhkd Pvnhojkn ;i 'Udh fvoUvn U lUhOii lnudhk hwghphj fh Hk lvpUl xd shg‌ihd nii itjhn nv ahn ;vnk hkUhu jilj‌ih U hgrhf khvUh fi hdahk vh tvhlUa ;vni‌hkn.

تصویر خبر
مرثیه-سرایی-برای-شخصیتی-که-او-را-عالیجناب-سرخپوش-می-نامیدند-
برچسب های مرتبط: