چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه‌، نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات پولی، اعتباری و بانکی را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

klhdkn'hk lOgs nv hnhli fvvsd ghdpi fvkhli aal jUsui‌T kdvUd hkjzhld vh lUzt ;vnkn nv lUhvnd ;i fhk; lv;cd vNshQ aufi dh lVsshj PUgdT hujfhvd U fhk;d vh thrn lOUc hughl ld‌klhdnT ksfj fi jUrt tuhgdj dh juxdg klUnk Hkih hrnhl ;kn. kdvUd hkjzhld auf dh lVsshj PUgd U fhk;d thrn lOUc vh juxdg ld‌;kn klhdkn'hk lOgs nv hnhli fvvsd ghdpi fvkhli aal jUsui‌T kdvUd hkjzhld vh lUzt ;vnkn nv lUhvnd ;i fhk; lv;cd vNshQ aufi dh lVsshj PUgdT hujfhvd U fhk;d vh thrn lOUc hughl ld‌klhdnT ksfj fi jUrt tuhgdj dh juxdg klUnk Hkih hrnhl ;kn.

تصویر خبر
نیروی-انتظامی-شعب-یا-مؤسسات-پولی-و-بانکی-فاقد-مجوز-را-تعطیل-می-کند
برچسب های مرتبط: