چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه‌، نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات پولی، اعتباری و بانکی را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs nv hnhli fvvsd ghdpi fvkhli aal jUsui‌T kdvUd hkjzhld vh lUzt ;vnkn nv lUhvnd ;i fhk; lv;cd vNshQ aufi dh lVsshj PUgdT hujfhvd U fhk;d vh thrn lOUc hughl ld‌klhdnT ksfj fi jUrt tuhgdj dh juxdg klUnk Hkih hrnhl ;kn. kdvUd hkjzhld auf dh lVsshj PUgd U fhk;d thrn lOUc vh juxdg ld‌;kn klhdkn'hk lOgs nv hnhli fvvsd ghdpi fvkhli aal jUsui‌T kdvUd hkjzhld vh lUzt ;vnkn nv lUhvnd ;i fhk; lv;cd vNshQ aufi dh lVsshj PUgdT hujfhvd U fhk;d vh thrn lOUc hughl ld‌klhdnT ksfj fi jUrt tuhgdj dh juxdg klUnk Hkih hrnhl ;kn.

تصویر خبر
نیروی-انتظامی-شعب-یا-مؤسسات-پولی-و-بانکی-فاقد-مجوز-را-تعطیل-می-کند
برچسب های مرتبط: