چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

بر اساس آیات و روایات شریفه آفرینش انسان در این دنیا بر مبنای حکمت بوده است، پس از آفرینش عوالم دیگر و فرشتگان، حکمت خداوند به این امر تعلق گرفت که موجودی را خلق کند که با استفاده از قدرت انتخاب خود، مراتب عالی کمال و یا مراتب سقوط را طی کند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fv hshs Hdhj U vUhdhj avdti Htvdka hkshk nv hdk nkdh fv lfkhd p;lj fUni hsjT Ps hc Htvdka uUhgl nd'v U tvaj'hkT p;lj onhUkn fi hdk hlv jugr 'vtj ;i lUOUnd vh ogr ;kn ;i fh hsjthni hc rnvj hkjohf oUnT lvhjf uhgd ;lhg U dh lvhjf srUx vh xd ;kn. fhghjvdk nvOi fvhd lnhtuhk hc ndk (cghg fwdvj) fv hshs Hdhj U vUhdhj avdti Htvdka hkshk nv hdk nkdh fv lfkhd p;lj fUni hsjT Ps hc Htvdka uUhgl nd'v U tvaj'hkT p;lj onhUkn fi hdk hlv jugr 'vtj ;i lUOUnd vh ogr ;kn ;i fh hsjthni hc rnvj hkjohf oUnT lvhjf uhgd ;lhg U dh lvhjf srUx vh xd ;kn.

تصویر خبر
بالاترین-درجه-برای-مدافعان-از-دین--زلال-بصیرت-
برچسب های مرتبط: