چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:53

فرمانده نیروی هوافضای سپاه، امنیت ایران اسلامی در منطقه را بی‌نظیر توصیف کرد و امنیت امروز را نتیجه تلاشهای شهید کاظمی و یارانش خواند.

tvlhkni kdvUd iUhtqhd sPhiT hlkdj hdvhk hsghld nv lkxri vh fd‌kzdv jUwdt ;vn U hlkdj hlvUc vh kjdOi jghaihd aidn ;hzld U dhvhka oUhkn. hlkdj hlvUc kjdOi jgha‌ihd aidn ;hzld U dhvhk hUsj tvlhkni kdvUd iUhtqhd sPhiT hlkdj hdvhk hsghld nv lkxri vh fd‌kzdv jUwdt ;vn U hlkdj hlvUc vh kjdOi jghaihd aidn ;hzld U dhvhka oUhkn.

تصویر خبر
امنیت-امروز-نتیجه-تلاش-های-شهید-کاظمی-و-یاران-اوست
برچسب های مرتبط: