چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:54

قاتل فراری که صبح امروز اعضای دو خانوده را در اراک به رگبار بسته و ۵ نفر را به قتل رسانده بود ساعت ۸ شب در قرار صوری با پلیس شناسایی و دستگیر شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

rhjg tvhvd ;i wfp hlvUc huqhd nU ohkUni vh nv hvh; fi v'fhv fsji U ۵ ktv vh fi rjg vshkni fUn shuj ۸ af nv rvhv wUvd fh Pgds akhshdd U nsj'dv an. nsj'dvd uhlg rjg uhl oUkdk nv hvh; rhjg tvhvd ;i wfp hlvUc huqhd nU ohkUni vh nv hvh; fi v'fhv fsji U ۵ ktv vh fi rjg vshkni fUn shuj ۸ af nv rvhv wUvd fh Pgds akhshdd U nsj'dv an.

تصویر خبر
دستگیری-عامل-قتل-عام-خونین-در-اراک
برچسب های مرتبط: