چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:56

اردبیل - ایرنا- رییس شورای اسلامی شهراردبیل گفت:واگذاری زمین به بستگانم در حریم دریاچه شورابیل که در رسانه های جمعی از سوی یکی از همکاران شوارمطرح شده ، کذب محض است .

hvnfdg - hdvkh- vdds aUvhd hsghld aivhvnfdg 'tj:Uh'bhvd cldk fi fsj'hkl nv pvdl nvdhIi aUvhfdg ;i nv vshki ihd Olud hc sUd d;d hc il;hvhk aUhvlxvp ani T ;bf lpq hsj . Uh'bhvd cldk fi fsj'hkl ;bf hsj hvnfdg - hdvkh- vdds aUvhd hsghld aivhvnfdg 'tj:Uh'bhvd cldk fi fsj'hkl nv pvdl nvdhIi aUvhfdg ;i nv vshki ihd Olud hc sUd d;d hc il;hvhk aUhvlxvp ani T ;bf lpq hsj .

تصویر خبر
واگذاری-زمین-به-بستگانم-کذب-است
برچسب های مرتبط: