چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:14

امروز برای چندمین بار، بازنشتگان صنعت فولاد در بهارستان تجمع کردند. آنها خواستار انتقال صندوق بازنشستگی خود به صندوق بازنشستگی کشوری بودند. ولی مجلس تصمیم دیگری گرفت.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hlvUc fvhd Iknldk fhvT fhckaj'hk wkuj tUghn nv fihvsjhk jOlu ;vnkn. Hkih oUhsjhv hkjrhg wknUr fhckasj'd oUn fi wknUr fhckasj'd ;aUvd fUnkn. Ugd lOgs jwldl nd'vd 'vtj. jOlu fhckasj'hk wkuj tUghn nv fihvsjhk/ lwUfi Ondn Irnv fi ktu fhckasj'hk hsj? hlvUc fvhd Iknldk fhvT fhckaj'hk wkuj tUghn nv fihvsjhk jOlu ;vnkn. Hkih oUhsjhv hkjrhg wknUr fhckasj'd oUn fi wknUr fhckasj'd ;aUvd fUnkn. Ugd lOgs jwldl nd'vd 'vtj.

تصویر خبر
تجمع-بازنشستگان-صنعت-فولاد-در-بهارستان--مصوبه-جدید-چقدر-به-نفع-بازنشستگان-است-
برچسب های مرتبط: