چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:20

ایسنا نوشت: فرماندار تبریز درباره شنیده شدن صدای شلیک گلوله در منطقه یکه دکان تبریز توضیحاتی ارایه داد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hdskh kUaj: tvlhknhv jfvdc nvfhvi akdni ank wnhd agd; 'gUgi nv lkxri d;i n;hk jfvdc jUqdphjd hvhdi nhn. wnhd agd; 'gUgi nv lkxri d;i n;hk jfvdc/ jUqdphj tvlhknhv hdskh kUaj: tvlhknhv jfvdc nvfhvi akdni ank wnhd agd; 'gUgi nv lkxri d;i n;hk jfvdc jUqdphjd hvhdi nhn.

تصویر خبر
صدای-شلیک-گلوله-در-منطقه-یکه-دکان-تبریز--توضیحات-فرماندار
برچسب های مرتبط: