چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:21

تهران - ایرنا - در آستانه هفته شوراهای آموزش و پرورش، روز شمار این هفته که از 24 دی ماه آغاز و تا 30 دی ماه ادامه می یابد، اعلام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - nv Hsjhki itji aUvhihd HlUca U PvUvaT vUc alhv hdk itji ;i hc 24 nd lhi Hyhc U jh 30 nd lhi hnhli ld dhfnT hughl an. vUc alhv itji aUvhihd HlUca U PvUva hughl an jivhk - hdvkh - nv Hsjhki itji aUvhihd HlUca U PvUvaT vUc alhv hdk itji ;i hc 24 nd lhi Hyhc U jh 30 nd lhi hnhli ld dhfnT hughl an.

تصویر خبر
روز-شمار-هفته-شوراهای-آموزش-و-پرورش-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: