چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:21

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که مصرف زیاد گوشت قرمز فرآوری نشده با افزایش خطر ابتلا به بیماری ورم روده ارتباط دارد.

kjhdO d; lxhgui Ondn kahk ld nin ;i lwvt cdhn 'Uaj rvlc tvHUvd kani fh htchda oxv hfjgh fi fdlhvd Uvl vUni hvjfhx nhvn. hvjfhx 'Uaj rvlc fh hfjgh fi fdlhvd Uvl vUni kjhdO d; lxhgui Ondn kahk ld nin ;i lwvt cdhn 'Uaj rvlc tvHUvd kani fh htchda oxv hfjgh fi fdlhvd Uvl vUni hvjfhx nhvn.

تصویر خبر
ارتباط-گوشت-قرمز-با-ابتلا-به-بیماری-ورم-روده
برچسب های مرتبط: