چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:33

اراک - ایرنا - قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی گفت: استفاده از ظرفیت های محلی، تکیه بر توان مردم و نوآوری در اقتصاد برای ایجاد اشتغال از مهمترین راهکارهای کاهش آسیب اجتماعی در کشور و استان ها است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hvh; - hdvkh - rhml lrhl Ucdv ;aUv nv hlUv hOjlhud U tvik'd 'tj: hsjthni hc zvtdj ihd lpgdT j;di fv jUhk lvnl U kUHUvd nv hrjwhn fvhd hdOhn hajyhg hc liljvdk vhi;hvihd ;hia Hsdf hOjlhud nv ;aUv U hsjhk ih hsj. j;di fv jUhk lvnl U kUHUvd nv hrjwhn hc vhi;hvihd ;hia Hsdf hOjlhud hsj hvh; - hdvkh - rhml lrhl Ucdv ;aUv nv hlUv hOjlhud U tvik'd 'tj: hsjthni hc zvtdj ihd lpgdT j;di fv jUhk lvnl U kUHUvd nv hrjwhn fvhd hdOhn hajyhg hc liljvdk vhi;hvihd ;hia Hsdf hOjlhud nv ;aUv U hsjhk ih hsj.

تصویر خبر
تکیه-بر-توان-مردم-و-نوآوری-در-اقتصاد-از-راهکارهای-کاهش-آسیب-اجتماعی-است
برچسب های مرتبط: