چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:42

مشهد- ایرنا- 630 زوج دانشجو چهارشنبه شب در قالب دومین کاروان طرح ملی همسفر تا بهشت ، پیمان نامه زندگی مشترک خود مبنی بر توجه به ارزشهای اسلامی، صداقت، تقوا، ساده زیستی، وفاداری، صیمیت و بودن در کنار یکدیگر در فراز و فرود زندگی را در حرم امام رضا(ع) قرائت و امضا کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lain- hdvkh- 630 cUO nhkaOU Iihvakfi af nv rhgf nUldk ;hvUhk xvp lgd ilstv jh fiaj T Pdlhk khli ckn'd lajv; oUn lfkd fv jUOi fi hvcaihd hsghldT wnhrjT jrUhT shni cdsjdT UthnhvdT wdldj U fUnk nv ;khv d;nd'v nv tvhc U tvUn ckn'd vh nv pvl hlhl vqh(u) rvhmj U hlqh ;vnkn. 630 cUO nhkaOU Pdlhk khli ckn'd lajv; oUn vh nv pvl hlhl vqh(u) rvhmj ;vnkn lain- hdvkh- 630 cUO nhkaOU Iihvakfi af nv rhgf nUldk ;hvUhk xvp lgd ilstv jh fiaj T Pdlhk khli ckn'd lajv; oUn lfkd fv jUOi fi hvcaihd hsghldT wnhrjT jrUhT shni cdsjdT UthnhvdT wdldj U fUnk nv ;khv d;nd'v nv tvhc U tvUn ckn'd vh nv pvl hlhl vqh(u) rvhmj U hlqh ;vnkn.

تصویر خبر
630-زوج-دانشجو-پیمان-نامه-زندگی-مشترک-خود-را-در-حرم-امام-رضا-ع--قرائت-کردند
برچسب های مرتبط: