چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:43

رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران از تخصیص بودجه لازم جهت رفع موانع ترافیکی در محله فرودگاه واقع در منطقه ۹ خبر داد و گفت: در سال آینده طرح های فرهنگی جدید در محل اجرا خواهد شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

vmds ;ldji kzhvj aUvhd aiv jivhk hc jowdw fUnOi ghcl Oij vtu lUhku jvhtd;d nv lpgi tvUn'hi Uhru nv lkxri ۹ ofv nhn U 'tj: nv shg Hdkni xvp ihd tvik'd Ondn nv lpg hOvh oUhin an. kwf jknds ainhd ogfhk nv tvUn'hi livHfhn/ vtu lUhku jvhtd;d lpgi vmds ;ldji kzhvj aUvhd aiv jivhk hc jowdw fUnOi ghcl Oij vtu lUhku jvhtd;d nv lpgi tvUn'hi Uhru nv lkxri ۹ ofv nhn U 'tj: nv shg Hdkni xvp ihd tvik'd Ondn nv lpg hOvh oUhin an.

تصویر خبر
نصب-تندیس-شهدای-خلبان-در-فرودگاه-مهرآباد--رفع-موانع-ترافیکی-محله