چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:20

«سیامند رحمان» قهرمان وزنه‌برداری کشورمان، قویترین مرد پارالمپیک جهان و دارنده مدال طلای فوق سنگین دسته ۱۰۷+ کیلوگرم پارالمپیک‌های ریو ۲۰۱۶ و لندن ۲۰۱۲ کاندید دریافت نشان و جایزه جهانی لاروس شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ksdhlkn vplhkL rivlhk Ucki‌fvnhvd ;aUvlhkT rUdjvdk lvn PhvhglPd; Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr sk'dk nsji ۱۰۷+ ;dgU'vl PhvhglPd;‌ihd vdU ۲۰۱۶ U gknk ۲۰۱۲ ;hkndn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an. sdhlkn vplhk khlcn nvdhtj Ohdci Oihkd fkdhn ghvUs an Ksdhlkn vplhkL rivlhk Ucki‌fvnhvd ;aUvlhkT rUdjvdk lvn PhvhglPd; Oihk U nhvkni lnhg xghd tUr sk'dk nsji ۱۰۷+ ;dgU'vl PhvhglPd;‌ihd vdU ۲۰۱۶ U gknk ۲۰۱۲ ;hkndn nvdhtj kahk U Ohdci Oihkd ghvUs an.

تصویر خبر
سیامند-رحمان-نامزد-دریافت-جایزه-جهانی-بنیاد-لاروس-شد
برچسب های مرتبط: