چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:20

هر ساله نزدیک به ٧ نفر به خاطر عکس گرفتن در این مکان که"Kjeragbolten" نام دارد جان خود را از دست می دهند، این مکان در نروژ قرار دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

iv shgi kcnd; fi ٧ ktv fi ohxv u;s 'vtjk nv hdk l;hk ;i"Kjeragbolten" khl nhvn Ohk oUn vh hc nsj ld niknT hdk l;hk nv kvUC rvhv nhvn. ;Sakni jvdk l;hk fvhd u;s 'vtjk! + u;s iv shgi kcnd; fi ٧ ktv fi ohxv u;s 'vtjk nv hdk l;hk ;i"Kjeragbolten" khl nhvn Ohk oUn vh hc nsj ld niknT hdk l;hk nv kvUC rvhv nhvn.

تصویر خبر
ک-شنده-ترین-مکان-برای-عکس-گرفتن----عکس