چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:24

مصطفی قنبرنژاد گفت: متقاضیانی که در طرح ترافیک سالیانه ثبت نام کردند تا پایان روز جمعه ۲۴ دی ماه فرصت دارند تا در صورت ثبت اطلاعات اشتباه نسبت به ویرایش آن اقدام کنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

lwxtd rkfvkChn 'tj: ljrhqdhkd ;i nv xvp jvhtd; shgdhki efj khl ;vnkn jh Phdhk vUc Olui ۲۴ nd lhi tvwj nhvkn jh nv wUvj efj hxghuhj hajfhi ksfj fi Udvhda Hk hrnhl ;kkn. OluiY Hovdk ligj Udvhda hxghuhj xvp jvhtd; lwxtd rkfvkChn 'tj: ljrhqdhkd ;i nv xvp jvhtd; shgdhki efj khl ;vnkn jh Phdhk vUc Olui ۲۴ nd lhi tvwj nhvkn jh nv wUvj efj hxghuhj hajfhi ksfj fi Udvhda Hk hrnhl ;kkn.

تصویر خبر
جمعه--آخرین-مهلت-ویرایش-اطلاعات-طرح-ترافیک