چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:29

تهران - ایرنا - مراسم امضای دفتر یادبود آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام راحل و رهبری با حضور گسترده مقامات سیاسی و فرهنگی واجتماعی و شخصیت های دیپلماتیک در سفارت کشورمان در کویت برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jivhk - hdvkh - lvhsl hlqhd ntjv dhnfUn Hdj hggi ihald vtskOhkdT dhv ndvdk hlhl vhpg U vifvd fh pqUv 'sjvni lrhlhj sdhsd U tvik'd UhOjlhud U aowdj ihd ndPglhjd; nv sthvj ;aUvlhk nv ;Udj fv'chv an. pqUv 'sjvni lrhlhj U aowdj ihd ndPglhjd; nv lvhsl hlqhd ntjv dhnfUn Hdj hggi ihald nv ;Udj jivhk - hdvkh - lvhsl hlqhd ntjv dhnfUn Hdj hggi ihald vtskOhkdT dhv ndvdk hlhl vhpg U vifvd fh pqUv 'sjvni lrhlhj sdhsd U tvik'd UhOjlhud U aowdj ihd ndPglhjd; nv sthvj ;aUvlhk nv ;Udj fv'chv an.

تصویر خبر
حضور-گسترده-مقامات-و-شخصیت-های-دیپلماتیک-در-مراسم-امضای-دفتر-یادبود-آیت-الله-هاشمی-در-کویت