چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 23:31

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت مشکلات اقتصادی را پشت سر گذاشته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv Oihn ;ahUvcd 'tj: nUgj la;ghj hrjwhnd vh Paj sv 'bhaji hsj. Ucdv ;ahUvcd: nUgj la;ghj hrjwhnd vh Paj sv 'bhaji hsj Ucdv Oihn ;ahUvcd 'tj: nUgj la;ghj hrjwhnd vh Paj sv 'bhaji hsj.

تصویر خبر
وزیر-کشاورزی--دولت-مشکلات-اقتصادی-را-پشت-سر-گذاشته-است
برچسب های مرتبط: